72 Names of God with YOUR Name קוני Connie

קכוהנתי קאוכנאי קלולנהי קמוהנשי קעולנםי קסוינטי קיולניי קווהנוי
קהוקנםי קהורניי קמובנהי קיוזנלי קהוהנעי קלואנוי קאולנדי קהוזניי
קחוהנוי קמולנהי קיויניי קנולנךי קפוהנלי קלוונוי קכולניי קלואנוי
קוושנרי קלוכנבי קאוונםי קרויניי קשואנהי קיורנתי קהואנאי קנותנהי
קיוינזי קרוהנעי קחוענםי קאונניי קמוננדי קכוונקי קלוהנחי קיוחנוי
קמוינהי קעושנלי קעורניי קסואנלי קיולנהי קווונלי קמוינךי קהוהנהי
קפווניי קמובנהי קנוינתי קנוננאי קעומנםי קהוחנשי קדונניי קווהנוי
קמוחניי קעוננוי קיוהנהי קוומנבי קמוצנרי קהורנחי קיוינלי קנומנםי
קמוונםי קהויניי קיובנםי קרואנהי קחובנוי קאוינעי קמוננקי קדומנבי

72 Names of God Chart

כהת אכא ללה מהש עלם סיט ילי והו
הקם הרי מבה יזל ההע לאו אלד הזי
חהו מלה ייי נלך פהל לוו כלי לאו
ושר לכב אום ריי שאה ירת האא נתה
ייז רהע חעם אני מנד כוק להח יחו
מיה עשל ערי סאל ילה וול מיך ההה
פוי מבה נית ננא עמם החש דני והו
מחי ענו יהה ומב מצר הרח ייל נמם
מום היי יבם ראה חבו איע מנק דמב

The Zohar explains how to build this chart from Exodus Chapter 14 Verses 19,20, and 21. Each Verse has 72 Letters and this is the only instance in the Bible where 3 verses in a row have 72 Letters each.

The Letter colors on this chart relate to the 3 Column System as explained in the Zohar. The right Letter is White for Sharing; The Left Letter is Red for Receiving; and the Middle Letter is Green for Balance. The background color purple represents the Sephira of Keter or Crown. Its purpose is to allow the white letters to be visible on the computer scrreen. When printing normally, the background color does not print and the Right Letter prints in black. There is a way to print it as it views-see your printer manual.
If you print this chart it is considered a HOLY document. Please do not throw it into the trash.
Dispose of it by putting it into the Geniza of your local synagogue or Jewish Cemetary.